Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Gora Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Oświęcimskiej 54.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b,c,f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, poz. 1) zwane RODO.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. Administrator ma prawo przekazać moje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje celem dalszego przetwarzania. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wchodząc na stronę Użytkownik akceptuje politykę prywatności, szczegółowo opisaną w Polityka prywatności

Administrator

Call Now Button
Facebook